Znáte Evropskou Unii?

Myslíte si, že ano? Potvrďte si během několika málo minut své tvrzení správnými odpověďmi na náš malý test. Věříme, že znalosti ohledně Evropské unie nás, Čechů, jsou na vysoké úrovni. Jsou možná větší než v mnoha členských zemí Evropské unie. Tak začínáme:

Za každou správnou odpověď si přičtěte jeden bod, správná je vždy pouze jedna možnost. Správné odpovědi jsou na konci testu. Po sečtení bodů si můžete přečíst krátké hodnocení svých znalostí.

1) Evropská unie je společenstvím 15 států, jejichž ekonomická síla, struktura, geografické a klimatické podmínky značně liší. Který z těchto států ale není členem EU?
a) Německo
b) Francie
c) Belgie
d) Švýcarsko

2) Úkolem Evropského soudního dvoru je uplatňovat zákony ES, a to jak rozhodováním jednotlivých sporů, tak i závazným výkladem evropského práva. Jeho rozhodnutí jsou závazná pro všechny instituce ES a členských států. Víte, kde sídlí?
a) Londýn
b) Lucemburg
c) Mnichov
d) Strasburg

3) Kdy vstoupila v platnost nová evropská měna EURO?
a) 31. 6. 1998
b) 1. 1. 2000
c) 1. 1. 2002
d) 1. 1. 2003

4) Který stát se nestal členem EU, i když to již bylo plně dohodnuto a připraveno, jen díky překvapivě negativnímu referendu?
a) Portugalsko
b) Finsko
c) Norsko
d) Maďarsko

5) Členské státy velmi pečlivě sledují, jaký je poměr mezi jejich příspěvky do rozpočtu a objemem rozpočtových výdajů, které budou na jejich území realizovány. Kdo je největším netto plátcem do rozpočtu? (objem příspěvků je vyšší nežli výdaje rozpočtu na území daného státu).
a) Rakousko
b) Itálie
c) Španělsko
d) Německo

6) Dnešní EU založilo 6 států, víte která země mezi nimi nebyla?
a) Belgie
b) Irsko
c) Holandsko
d) Itálie

7) Instituce evropského ombudsmana byla zřízena v roce 1991. Prvním ombudsmanem byl zvolen ale až v roce 1995, víte kdo?
a) Mario Monti z Itálie
b) Jacob Soderman z Finska
c) Margaret Tchacherová z Velké Británie
d) Václav Klaus z České republiky

8) Nejrozlehlejším státem EU je?
a) Francie
b) Švédsko
c) Finsko
d) Velká Británie

9) Kde má sídlo Evropský parlament?
a) Strasburg
b) Bonn
c) Florencie
d) Paříž

10) Euro je evropskou měnou, ale je i světovou měnou jako americký dolar či japonský jen. Existuje 8 druhů mincí a 7 bankovek. Jakou hodnotu má největší bankovka?
a) 500
b) 1000
c) 2000
d) 5000

11) Sociální charta z roku 1989 stanovuje rovné podmínky pro muže a ženy, co to znamená?
a) Rovnost v možnosti získání zaměstnání
b) Ženy mají povinný vojenský výcvik v délce trvání 2 měsíce
c) Zajistit rovnost v dostupnosti vzdělání
d) Při narození dítěte je rok s dítětem doma otec a rok matka

12) Evropský parlament je volený na 5 let a každý stát má jiný počet poslanců. Kolik jich má Evropský parlament celkem?
a) 626
b) 1333
c) 200
d) 1500

13) V jakém časovém intervalu se střídají členské země Evropské unie v předsednictví tohoto kolosu?
a) Dvaceti let
b) Deseti let
c) Pěti let
d) Šesti měsíců

14) Kterou z uvedených povinností má každý občan členského státu Evropské unie?
a) Pracovat
b) Respektovat zákony
c) Složit zkoušku z angličtiny jako úředního jazyku
d) Účastnit se voleb

15) Který z uvedených cílů si neklade Evropská unie?
a) Podpora hospodářského rozvoje
b) Provádění společné obchodní politiky
c) Rozvíjet spolupráci v oblasti práva
d) Jednotný jazyk

Správné odpovědi:
1) d, 2) b, 3) c, 4) c, 5) d, 6) b, 7) b, 8) a, 9) a, 10) a, 11) a, 12) a, 13) d, 14) b, 15) d

Hodnocení:
0 – 6 bodů
Evropská unie je pro vás stěží identifikovatelný hospodářský útvar. Z názvu ještě odvodíte, že se nachází někde v Evropě…, ale kdo tam žije či jak tam žije, to je pro vás velikou neznámou. A to není dobře, vždyť Česká republika se chystá v nejbližší době vstoupit do tohoto evropského kolosu. Požitky, práva, ale i povinnosti z členství naší země v Evropské unii potom dolehnou i na vás. I vy budete muset dodržovat zákony Evropské unie. Doufejme, že tyto vaše nedostatky včas odstraníte.

7 – 11 bodů
Dokážete říci, co přinese členství konkrétně vám a co vám naopak vezme. Rozlišujete hospodářský rozdíl mezi členskými a nečlenskými zeměmi na základě konkrétních údajů z tisku či televize a ne pouze z pobytu na dovolené. Máte jasno, jak se rozhodnete v našem referendu ohledně vstupu České republiky do Evropské unie.

12 – 15 bodů
V problematice Evropské unie jste jako „ryba ve vodě“, vás nenapálí politici ani média, protože získáváte informace z více zdrojů. Neděláte si žádné iluze o Evropské unii. Nevidíte budoucnost evropské integrace v umělém zarovnávání všech evropských států do jednoho právního, politického, ekonomického a institucionálního rámce, bez ohledu na odlišné národní tradice. Víte, že členství České republiky je jednou z cest k prezentaci a prosazování našich vlastních představ o budoucnosti Evropy.

1 komentář u „Znáte Evropskou Unii?

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *